เคล็ดลับไอที » การใช้คำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบ host ปลายทางว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

การใช้คำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบ host ปลายทางว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

12 มกราคม 2018
176   0

ถึงแม้จะใช้หัวข้อบทความว่าคำสั่ง ping แค่ที่จริงแล้วนั้นมันไม่ใช่คำสั่งซะทีเดียวครับ แต่เป็นโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบของ command line หมายความโปรแกรมที่มีแค่หน้าจอกสีดำและตัวหนังสือสีขาวครับ การใช้คำสั่ง ping นั่นง่ายมากครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนในการใช้งานคำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบ host ปลายทางว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

เริ่มแรกขอกำหนดโจทย์กันกันก่อนนะครับว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เครื่องที่หนึ่งมีหลายเลข IP คือ 192.168.1.1 และเครื่องที่สองนั้นมีหมายเลข IP คือ 192.168.1.100 ทั้ง 2 เครื่องนั้นอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มี subnet mark เหมือนกัน คือ 255.255.255.0 เป็น class C ครับ เป็นโจทย์ง่ายๆ ให้เข้าใจภาพของการทำงานคำสั่ง ping

เราจะ ping จากเครื่องที่หนึ่งไปยังเครื่องที่สอง โดยใช้คำสั่ง ping ตามนี้ครับ ping 192.168.1.100 -t ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามภาพด้านล่าง จะแสดงหลายบรรทัดเพราะผมใส่ option -t ลงไปทำให้มีการใช้คำสั่ง ping ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดครับ

ส่วนการดูผลลัพธ์นั้นก็ดูได้ง่ายๆ ครับ คือ ให้ดูหลังคำว่า Reply ถ้ามีคำว่า Byte=32 นั้นแปลว่าได้ทำการส่งข้อมูลถึงเครื่องปลายทางเรียบร้อยแล้ว เมื่อเครื่องปลายได้รับข้อมูลแล้วก็จะส่งข้อมูลย้อนกลับมาเพื่อบอกว่า เครื่องฉันได้รับข้อมูลแล้วครับ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีรายละเอียดลึกซึ้งในการใช้คำสั่ง ping อีกมากมายบทความถัดไปจะมาเขียนเรื่องการใช้คำสั่ง ping ในการแก้ปัญหาจริงๆ กันครับ